Casinon med Bingo

  • Multi-player bingo, där massor av spelare köper brickor till samma spelomgång och sedan kryssar sina brickor under en gemensam dragning där nummer efter nummer annonseras tills någon får bingo.
  • Single-player bingo, en spelform som inspirerats av bingo men gjorts om så att man kan spela det helt själv. Du behöver alltså aldrig vänta på att någon gemensam dragning ska ske, utan du köper din bingobricka och ”dragningen” sker direkt. På sätt och vis är det mer som att köpa en virtuell skraplott. Den här sortens bingospel erbjuds ofta i nätcasinon som inte har någon bingohall.

I den här artikeln ska vi huvudsakligen fokusera på multi-player bingo, den typ av internetbingo som påminner väldigt mycket om den klassiska bingo man kan spela i bingohallar ute i den fysiska världen.

Bingons historia

Redan på 1500-talet spelade man i Italien ett spel som påminner en del om dagens moderna bingo. ”Lo Guioco del Lotto D´Italia” var ett slags lotteri som kom att influera många senare lotterier och bingospel i Europa, och det spelas fortfarande på helgerna i delar av Italien. Snabba lotterispel som påminner om Lo Guico del Lotto D´Italia har i flera hundra år existerat runt om i Europa, och bland annat spelats i de fransktalande, de tysktalande och de engelsktalande delarna av regionen.

Invandrare från Europa tog med sig sin spelkultur i Nordamerika, och i början av 1900-talet var ett snabbt lotterispel vid namn Beano mycket populärt i USA på kringresande nöjesfält, marknader och liknande. Det kallades Beano eftersom det spelades med bönor.

Beano inspirerade en man vid namn Edwin S. Lowe i New York när han skapade ett spel för hemmabruk. Namnet Beano ändrades till Bingo och spelet blev en stor succé när det började säljas i leksaksaffärer. Nu kunde man spela med familj och vänner hemmavid istället för att vänta på att nöjesfältet skulle komma till stan. (Lowes leksaksföretag ligger också bakom det likaledes populära spelet Yahtzee.) Lowe samarbetade med matematiker för att skapa en uppsättning nummerkort för vad vid idag kallar för 75-bollarsbingo. 75-bollarsbingo är nu för tiden en av de populäraste bingoformerna ur ett internationellt perspektiv.

Under 1990-talet växte olika sorters bingo fram, till exempel den 80-bollarsbingo som blev mycket populär i Sverige. Kring millenieskiftet började bingohallarna på internet växa till sig med stormsteg och detta gjorde de enklare för spelare världen över att komma i kontakt med olika sorters bingo och inte längre vara begränsade till de lokala varianterna. Samtidigt standardiserades själva ramverket så att det skulle bli enkelt för vem som helst att klicka sig in och spela vilken sorts bingo som helst.

Att spela bingo på nätet

Bingo på nätet fungerar i stora drag precis som bingo utanför nätet och det finns många olika versioner att välja mellan. Du köper en eller flera bingobrickor, och sedan sker det en dragning där nummer annonseras och du markerar dem på din bingobricka. Om du missar att markera ett nummer gör det inget; det markeras automatiskt innan nästa nummer ropas ut, så du riskerar aldrig att missa någon vinst även om du spelar många brickor samtidigt eller blir distraherad av något under bingodragningen.

Precis som utanför internet finns det olika mål man ska uppnå för att vinna något. Det kan till exempel vara så att vinsten betalas ut till första personen som markerar en fullständig rad eller första personen som fullbordar ett visst förbestämt mönster på bingobrickan. Vissa bingodragningar har flera priser att dela ut, t ex ett pris till första hela raden, ett annat pris till första person som fullbordar två rader, och så vidare. På så vis kan bingodragningen forsätta en längre stund.

Bingo är ett spel som passar när man vill kunna luta sig tillbaka och njuta av spänningen utan att behöva tillämpa några specifika strategier eller göra val under spelets gång. Det finns också många spelare som gillar bingo mer än slots, eftersom bingo är mer renodlat än dagens moderna videoslots som ofta kommer med väldigt många specialfunktioner, 3D-animationer och liknande som kan distrahera från själva grundkonceptet.

När man spelar bingo finns det inget skicklighetsmoment, utan allt handlar om tur under själva spelomgången. Däremot kan man som spelare förstås göra stratagiska val när det gäller vilka spel man köper bingobrickor till. Man kan aktivt leta upp och välja bingospel och nätbingohallar med en hög utbetalningsgrad, där en väldigt stor del av alla influtna medel betalas ut som vinster till spelarna.

Olika sorters bingo som går att spela online

Det finns massor av olika sorters bingo här i världen, men på nätet är det framförallt fyra versioner som dominerar:

  • 90-bollarsbingo
  • 80-bollarsbingo
  • 75-bollarsbingo
  • 30-bollarsbingo

Från dessa fyra grundvarianter har sedan många olika versioner utvecklats som på olika små vis skiljer sig från varandra, till exempel mönsterbingo och bingospel med särskilda teman.

Ur ett internationellt perspektiv är det framförallt 90-bollarsbingo och 75-bollarsbingo som dominerar, och 30-bollarsbingo erbjuds som ett snabbalternativ för den som vill ha en kvickare spelomgång. 80-bollarsbingo erbjuds huvudsakligen i nätbingohallar som försöker locka till sig nordiska bingospelare eller som slänger in lite 80-bollarsbingo för att ge spelarna mer variation.

Oavsett vilket av dessa fyra varianter du väljer att spela så är grundkonceptet det samma. Varje gång ett nummer ropas ut försöker du hitta det på din bingobricka och markera det. (Om du missar något nummer är det inget att oroa sig över, för mjukvaran kommer att markera det automatiskt innan nästa nummer ropas ut, en lyxig fördel med att spela bingo digitalt istället för med traditionella pappersbrickor.)

Exempel: Du köper en bingobricka till en omgång 75-bollarsbingo där det kommer att göras 55 utrop. Detta innebär att 55 nummer kommer att ropas ut, såvida inte spelomgången avslutas tidigare för att alla vinster har delats ut till bingospelare som uppfyller vinstkraven. I en välsorterad bingohall på nätet finns det ofta många alternativ att välja mellan, till exempel 55 utrop, 45 utrop eller 35 utrop för 75-bollarsbingo.

För varje spelomgång finns det regler för vilka rader eller mönster som ger vinst, samt vad varje sådan vinst betalar. Det är vanligt att utbetalningen är en viss multipel av vad du betalade för den vinnande bingobrickan, men det förekommer också att fasta jackpottvinster betalas ut, t ex 10 000 kronor till den som först fyller hela brickan.

För bingoomgångar som har flera priser att betala ut brukar man få bättre betalt för svåra kombinationer än enkla, så en enkel rad bestående av fem nummer betalar sämre än ett mönster bestående av 25 nummer, osv.

Det är alltid en bra idé att kontrollera i förväg vad som gäller för en viss bingoomgång eftersom det kan variera så mycket. Men samtidigt är man garanterad att få sin vinst även om man inte vet om den, eftersom bingobrickor i nätbingohallar är självrättande och vinster betalas ut automatiskt. Det kan alltså dyka upp pengar i ditt spelkonto trots att du inte kände till att det fanns en viss bonusvinst för den här spelomgången eller att fjärilsmönstret var vinstgivande.

75-bollarsbingo på nätet

75-bollarsbingo är den bingo som traditionellt har dominerat på den nordamerikanska bingomarknaden, och när bingohallar började dyka upp på internet ingick 75-bollarsbingo i sortimentet hos de allra flesta. I vissa internationella bingohallar online kallas 75-bollarsbingo helt enkelt för American Bingo eftersom den är så populär i USA.

75-bollarsbingo spelas traditionellt på en bingobricka med 5 x 5 rutor. Varje ruta har ett nummer i sig, utom centrumrutan som är förmarkerad redan när man börjar spela. En slags ”jokerruta” alltså som kan hjälpa dig att fullborda en rad på spelbrickan.

75 bollarsbingo

När ett nummer ropas ut är det enkelt att hitta det, för numren är sorterade efter kolumn. Ovanför de fem kolumnera står bokstäverna B-I-N-G-O så att bingoutroparen kan hjälpa spelarna på traven genom att ropa ut ”nummer sju, B:7” istället för bara 7. B-kolumnen är för nummer i spannet 1-15, I-kolumnen är för nummer i spannet 16-30, och så vidare.

Eftersom det är 75-bollarsbingo finns det totalt 75 nummer i spelet. Du kan alltså aldrig få en bingobricka som innehåller numret 76, och det finns bara 75-bollar att dra för bingoutroparen. (När man spelar i nätcasinon finns det inte några fysiska bollar, men principen är den samma.)

Exakt vad som ger vinst när man spelar 75-bollarsbingo varierar mellan olika spelomgångar, men det är mycket vanligt att man får betalt för att ha den första kompletta vågräta, lodräta eller diagonala raden, samt för att fylla hela bingobrickan. I vissa spelomgångar får man betalt om man är första spelare som markerar alla de fyra hörnen.

För bingohallar som vill variera sig kan mer avancerade mönster ge vinst i 75-bollarsbingo, och det går också att mixtra med utbetalningsstrukturen på olika vis för att skapa en spelomgång som står ut från mängden och bjuder spelarna på något utöver det vanliga.

90-bollarsbingo på nätet

Med 90-bollarsbingo finns det 90 möjliga nummer istället för bara 75 stycken, men detta är inte den enda skillnaden. Medan 75-bollarsbingo traditionellt spelas på en spelbricka av typen 5 x 5 är den traditionella brickan för 90-bollarsbingo rektangulär och består av nio kolumner med tre rader per kolumn.

Varje kolumn innehåller 10 nummer. Kolumn ett kan innehålla nummer 1-10,, kolumn 2 kan innehålla 11-20 och så vidare.

90 bollarsbingo

Hela rutnätet är dock inte fyllt med nummer. I varje vågrät rad är det bara fem rutor som har nummer i sig och de övriga fyra är förmarkerade.

Första vinsten går till första person som får en fullmarkerad vågrät rad, det vill säga har markerat alla fem nummer som ingår i den. Om det är en spelomgång med flera vinster går nästa vinst till första person som fullbordar två vågräta rader, och tredje vinsten till första person som markerar samtliga nummer på sin bricka.

Bingohallarna brukar inte vara lika experimentfulla med 90-bollarsbingo som med 75-bollarsbingo, och det är till exempel mycket ovanligt att man försöker sig på att skapa någon slags mönsterbingo med 90-bollarsbingo.

80-bollarsbingo på nätet

80-bollarsbingo är inte lika vanligt förekommande som 75-bollarsbingo och 90-bollarsbingo, men det är inte svårt att hitta bingohallar på nätet där man kan spela 80-bollarsbingo.

Med 80-bollarsbingo finns det 80 stycken möjliga nummer.

80 bollarsbingo bricka

Den traditionella brickan för 80-bollarsbingo är 4 x 4 och ingen ruta är förmarkerad.

Första lodräta kolumnen är för nummer i spannet 1-20, andra kolumnen är för nummer i spannet 21-40, och så vidare.

80-bollarsbingo påminner en hel del om 75-bollarsbingo, och speltillverkare kan experimentera och dela ut priser för många olika fullbordade rader och mönster. Det kan till exempel finnas priser för första vågräta raden, första lodräta, första diagonala, första brickan med alla fyra hörnen markerade, osv.

30-bollarsbingo på nätet

Med 30-bollarsbingo finns det bara 30 möjliga nummer och en spelomgång brukar vara över väldigt snabbt. I många nätbingohallar marknadsförs 30-bollarsbingo som Speed Bingo / Snabbingo.

Bingobrickan har bara 3 x 3 rutor och ingen ruta är förmarkerad.

30 bollarsbingo

Första lodräta kolumnen är för nummer i spannet 1-10, andra kolumnen är för 11-20, och tredje för 21-30.

Vanligen finns det bara ett enda pris att dela ut och det går till första person som markerar samtliga nio rutor på sin bingobricka.

Speltillverkare

Bingo är ett renodlad turspel och till skillnad från till exempel blackjack så erbjuder bingo dig inte några möjligheter att göra strategiska val när spelomgången väl har kört igång. Däremot kan man som bingospelare göra strategiska val genom att med omsorg välja vilka bingospel man köper brickor till, och till exempel hålla sig till spel där en hög andel av influtna medel betalas ut till spelarna igen som vinster. Detta kan dock vara lättare sagt en gjort i vissa fall. För många bingospel på nätet offentliggörs inte någon återbetalningsgrad, och i många fall lämnar speltillverkare och bingohallar de inte heller ut den information som är nödvändig för att vi ska kunna beräkna utbetalningsgraden.

Här nedanför kommer vi att ta en titt på fyra stycken speltillverkare som alla erbjuder ett eller flera bingospel på internet. I vår granskning visade sig Rival Gaming vara den bästa av de fyra utifrån de specifika parametrar som vi fokuserade på. Samtidigt visade sig Realtime Gaming vara bra på att erbjuda bingospel med specialfunktioner, till exempel bonusvinster och växande jackpottar.

Nätbingo från Microgaming

Microgaming erbjuder flera olika sorters bingo, men är ovilliga att avslöja utbetalningsgraden för de flesta av dem.

För bingospelet Ballistic Bingo, en slags 90-bollarsbingo, har vi lyckats få fatt i tillräckligt med information för att beräkna utbetalningsgraden och den är 94,7 procent. När man spelar Ballistic Bingo gäller det att lyckas fylla brickan med hjälp av så få bollar som möjligt. Det finns alltså inte någon specifikt mönster att sikta på.

Microgaming är ett enormt spelföretag som bland annat är berömt för sina högkvalitativa slotmaskiner, men nätbingon verkar vara tämligen styvmorderligt behandlad av Microgaming. De borde kunna göra bättre ifrån sig med tanke på den enorma samlade erfarenhet de har av nätspelsbranschen och alla de resurser de har tillgängliga inom företaget.

Nätbingo från Realtime Gaming

Realtime Gaming erbjuder två olika sorters bingospel: Bonus Bingo och Roaring Twenties Bingo. Båda är 75-bollarsbingo och båda låter dig köpa flera bingobrickor till samma dragning om du så önskar. Du får en grunduppsättning bollar och har möjlighet att köpa extra bollar, vilket kan vara lockande om man är nära att vinna. Ju mer avancerade mönster du fullbordar, desto högre vinster.

Realtime Gaming har kryddat sina bingospel med många extrafunktioner, såsom bonusutbetalningar, vinstmultiplikator och växande jackpottar som betalar ut slumpvis. Det är roliga funktioner, men samtidigt innebär de att det blir komplicerat för spelaren att avgöra hur hög utbetalningsgraden är.

Nätbingo från Rival Gaming

Rival Gaming har ett stort utbud av bingospel och det inkluderar 90-bollarsbingo, 80-bollarsbingo, 75-bollarsbingo och 30-bollarsbingo. De olika spelen erbjuds med en uniform grundutformning så att man som spelare enkelt kan klicka sig mellan olika spel och veta var alla kontroller och liknande sitter.

  • 30-bollarsbingo erbjuds med 20 utrop, 22 utrop eller 24 utrop. Utbetalningsgraden ligger på 93,92%, 93,87% respektive 91,39%.
  • 75-bollarsbingo erbjuds med 35, 45 och 55 utrop. Kallas för American Bingo på många spelsajter eftersom 75-bollarsbingo är så populärt i USA. Bästa utbetalningsgrad har bingon med 55 utrop: 94,87%.
  • 80-bollarsbingo erbjuds med 35, 45 och 55 utrop. Bästa utbetalningsgraden har 45 utrop: 95,06%. För 35 utrop är utbetalningsgraden 94,49%, vilket inte är mycket lägre, och man vinner en jackpott på 10,000x om man kryssar alla sexton rutor på bingobrickan.
  • 90-bollarsbingo erbjuds med 45, 55 eller 65 bollar. På många spelsajter kallas 90-bollarsbingo för European Bingo eftersom den här bingovarianten är så populär i Europa. Bäst utbetalningsgrad har bingon med 55 utrop: 96,62%. Detta är den högsta av alla bingovarianter från Rival Gaming.

Rival Gaming får höga poäng från oss för sina höga utbetalningsgrader, stora spelutbud och många satsningmöjligheter.

Nätbingo från Playtech

Playtech erbjuder i skrivande stund ett enda bingospel och det är anpassat för att erbjudas i nätcasinon snarare än nätbingohallar. Det här är ett supersnabbt bingospel där numren ropas ut i hisnande fart och markeras automatiskt på brickan. Känslan när man spelar påminner mer om att skrapa en virtuell skraplott eller spela e-keno än att delta i en riktig bingodragning. Vi gillar utbetalningsgraden som ligger på generösa 97% vilket är högre än för många slots och placerar Playtechs bingospel på samma nivå som vissa väl valda satsningar på Europeisk roulette och Craps.